Bạn đang ở đây

Tin xúc tiến thương mại

10/23/2020 - 09:37
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê...
10/22/2020 - 15:51
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển kênh lưu thông sản phẩm, hàng hóa và...
10/22/2020 - 08:28
Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công Thương...
10/22/2020 - 08:02
YênBái - Năm 2020, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển...
10/20/2020 - 10:05
Tối ngày 18/10/2020, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương...
10/16/2020 - 13:59
Nếu doanh nghiệp chuẩn hóa, số hóa tất cả các kênh xúc tiến thương mại thì khả năng "bao vây...
10/13/2020 - 15:43
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương xuất khẩu các sản...
10/06/2020 - 08:41
Hơn 250 gian hàng đạt tiêu chuẩn đã được gặp gỡ, trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp,...
10/05/2020 - 15:36
Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt...
10/02/2020 - 08:20
Những năm gần đây, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Trung Đông - châu Phi ngày càng phát...
09/28/2020 - 14:04
Sáng 24/9, Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác thương mại giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình...
09/23/2020 - 21:11
Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại...