Bạn đang ở đây

Thông tin chung

04/09/2020 - 15:34
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt...
04/09/2020 - 15:29
Liên quan đến việc thúc đẩy hỗ trợ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng trái cây...
04/09/2020 - 08:53
Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện quý I/2020...
04/06/2020 - 14:56
Thực hiện Văn bản số 1002/BCT-ATMT ngày 17/02/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện...
04/06/2020 - 14:54
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp...
04/06/2020 - 10:55
Để chủ động kịp thời ứng phó với dịch bệnh viên đường hô hấp do virut Covid-19 đang diễn biến phức...
04/02/2020 - 09:59
Yên Bái: Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu, Trung tâm thương mại, siêu thị trên...
04/02/2020 - 09:57
Yên Bái: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy...
04/01/2020 - 13:59
Thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19
03/31/2020 - 15:47
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 2225/BCT-TTTN ngày 27/3/2020 Về việc Kết nối...
03/24/2020 - 13:44
Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành...