Bạn đang ở đây

Thông tin chung

10/26/2021 - 07:52
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp...
10/11/2021 - 08:27
Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND công...
10/06/2021 - 10:22
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản của Bộ Công Thương và các tỉnh Bình...
09/22/2021 - 16:11
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-...
09/20/2021 - 16:15
Ngày 18,19 tháng 9 vừa qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái – Sở Công Thương phối...
09/14/2021 - 15:33
Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND, phát triển...
09/10/2021 - 15:47
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 1767/...
09/10/2021 - 07:54
Chiều 9/9, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Hội thảo trực...
09/08/2021 - 10:09
Ngày 5 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 1085/SCT...
09/05/2021 - 22:16
Sáng 5/9, Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Công,...
08/31/2021 - 15:17
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 880/TMĐT-TTPT ngày 25/8/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh...
08/31/2021 - 15:03
Ngày 31/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Vụ thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương...