Bạn đang ở đây

Thông tin chung

08/11/2020 - 15:54
Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt...
08/11/2020 - 15:50
Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...
08/11/2020 - 10:48
Bộ Công Thương vừa ra Quyết định số 2074/QĐ-BCT ngày 5/8/2020 ban hành Chương trình hành động thực...
08/11/2020 - 07:54
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 6/8/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch...
08/10/2020 - 09:49
Thực hiện Công văn số 2276/UBND-VX ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
08/10/2020 - 08:59
Để tiếp tục triển khai hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2020 của tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ cho các...
08/08/2020 - 21:34
Căn cứ công văn số 2339/UBND-VX ngày 08/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc yêu cầu tạm...
08/08/2020 - 20:29
YênBái - Tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung...
08/07/2020 - 10:47
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái tại Công văn số 2284/UBND-VX ngày 04/8/2020 về việc...
08/07/2020 - 08:46
Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ...
08/06/2020 - 15:49
Sáng 6/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Triển khai...
08/06/2020 - 08:56
Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển...