Bạn đang ở đây

Chính sách hỗ trợ đầu tư

10/09/2018 - 08:28
Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung-Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018 có chủ đề “Thân tình...
10/03/2018 - 15:22
Năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển khu vực kinh tế tập thể theo hướng vừa tập trung vào những...
10/03/2018 - 13:52
Để mời gọi các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch,...
10/03/2018 - 13:50
Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (Oucru) và Bayer Việt Nam vừa phối hợp cùng với Sở Giáo...
10/03/2018 - 10:05
Kinh tế Đăk Lăk 9 tháng đầu năm tăng trưởng khá, nhưng xuất khẩu một số sản phẩm chủ lực giảm cả về...
10/03/2018 - 10:01
Năm 2018 đánh dấu là năm đầu tiên TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội...
08/16/2018 - 09:56
Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đang được Bộ Kế...
08/16/2018 - 09:54
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và...
04/16/2012 - 16:45
Các lĩnh vực đầu tư sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của chính sách này: Các dự án đầu tư khai...
02/07/2012 - 17:07
Phê duyệt chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ