Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Thanh Hương

Giấy phép kinh doanh: 
1602000154
Địa chỉ: 
số nhà 134, tổ 12, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3862274
Giám đốc: 
Nguyễn Cao Thắng