Bạn đang ở đây

Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

18/10/2021 09:33:43

Ngày 16/10/2021 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 1482/SCT-QLTM về việc thực hiện Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan