Bạn đang ở đây

Công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Minh Xuân

Giấy phép kinh doanh: 
1602000188
Địa chỉ: 
Thôn 6, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3864990
Giám đốc: 
Hoàng Đức Dưỡng