Bạn đang ở đây

Một doanh nghiệp Maroc có nhu cầu nhập khẩu Carbonate Calcium CACO3

Tên cơ hội: 
Một doanh nghiệp Maroc có nhu cầu nhập khẩu Carbonate Calcium CACO3
Thông tin liên hệ: 
Keminord SARL Tel. 0522 24 66 10/0522 40 33 91/ 0522 24 44 51 Fax. 0522 24 97 09
Website: 
Website : www.keminord.com
Nội dung: 
Doanh nghiệp Việt Nam nào có khả năng cung cấp mặt hàng trên thì liên hệ với ông Mehdi BOURAQIA theo địa chỉ sau: