Skip to main content

Một công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm

Một công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm

Thông tin liên hệ:

GROUPE DICOPA

Zone Industrielle - Oued Smar - Voie No19 Oued Smar, Alger, Algérie

Bureau de liaison: L7, rue Abdelkader RAKOUBA, Hussein Dey, Alger, Algérie

Tél: 021 232362- Fax:021 232350
Mr.REDA ; Mr. ADJERID SAID Mobile : +213 559037784

Nội dung:

Một Công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm: Cà phê, chè xanh, hạt tiêu đã xay, đường kính, bột nghệ, dầu ăn.

Doanh nghiệp nào có khả năng , đề nghị liên hệ :