You are here

Phổ biến kiến thức

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 33 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Dự thảo: Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Giới thiệu Quy trình thông báo và đăng ký khuyến mại

(Nội dung chi tiết quy trình tại File đính kèm)

Thông tư Số 19/2013/TT-BCT 31/07/2013 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Trình tự thực hiện: 

Thông tư Quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương