You are here

Phổ biến kiến thức

Nghị định số: 52/2012/NĐ-CP ngày 14  tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

* Ngày 23/8/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch.
 

Bài giảng do Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin cung cấp

Bài giảng do Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin cung cấp

Bài giảng do Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương cung cấp

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật

Công đoàn ngành công thương

Ngày 29/3/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".
Ngày 29/3/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".
Công đoàn ngành công thương