Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

07/21/2020 - 08:34
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018...
07/01/2020 - 21:12
Nhiều Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia 2020 sẽ là một...
07/01/2020 - 13:41
Thực hiện quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công thương về việc tổ chức "Tháng...
06/22/2020 - 14:46
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường...
05/04/2020 - 09:13
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22...
05/04/2020 - 09:11
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22...
10/31/2019 - 08:08
10/31/2019 - 08:07
09/23/2019 - 08:35
Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 9/2019, giá các mặt hàng lương thực, thực...