Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

06/29/2021 - 09:43
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018...
06/07/2021 - 16:27
Nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển theo hướng cân bằng, ổn...
05/24/2021 - 16:04
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác...
05/12/2021 - 08:26
Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩn nhận được văn bản số 69/SPS-BNNVN ngày 04 tháng 5...
05/07/2021 - 16:12
Ngày 27/4/2021, Sở Công Thương nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: Bán hàng...
05/07/2021 - 16:11
Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Sở Công Thương nhận được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 2904/CV-ATC...
04/22/2021 - 07:52
3 tháng đầu năm, hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi, có mức tăng...
04/20/2021 - 13:35
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế...
10/15/2020 - 13:59
Theo báo cáo của Sở Công Thương, kinh doanh thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2020, tuy bị ảnh...
08/21/2020 - 10:24
Ngày 13/8/2020 Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 963/SCT-QLTM gửi Sở Công thương các tỉnh...
08/13/2020 - 15:19
Thực hiện Công văn số 5558/BCT-TTTN ngày 30/7/2020 của Bộ Công thương về đảm bảo nguồn cung hàng...
08/07/2020 - 08:46
Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ...