Bạn đang ở đây

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may

21/09/2020 07:46:07

Ngày 14/9/2020 Sở Công thương nhận được hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của công ty cổ phẩn dược phẩm Thanh Phương New theo Thông tư số 21/2017/TT/BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Có file đính kèm

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan