Bạn đang ở đây

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm diệt may

25/05/2020 16:04:59

Ngày 20/5/2020 Sở Công thương nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New về việc công bố hợp quy sản phẩm dệt may của công ty theo Thông tư số 21/2017/TT/BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.. ( Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan