Bạn đang ở đây

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

06/02/2020 15:31:50

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 74 giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực, của 50 doanh nghiệp trong đó có 55 mỏ giấy phép, thi công công trình 19 giấy phép, có 51 kho chứa VLNCN đang hoạt động, hầu hết các đơn vị đã có kho kiên cố với sức chứa 2 đến 10 tấn thuốc nổ, các kho đều xây dựng theo thiết kế, có các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy đủ tiêu chuẩn, có điện chiếu sáng, bố trí lực lượng bảo vệ 24/24h, trang bị khóa chống cắt, một. Tất cả các kho chứa VLNCN đều được phòng PC07 - Công an tỉnh xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC, phòng PC 06 xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trước khi đi vào hoạt động. Thời gian qua nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp nên ý thức chấp hành pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị từng bước được nâng cao. Phần lớn các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, chấm dứt tình trạng mất an toàn và thất thoát vật liệu nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng. Để tăng cường công tác quản lý về vật liệu nổ công nghiệp trong dịp Tết nguyên đán năm 2020; Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị cung ứng và Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020 đơn từ, văn bản các thắc mắc của doanh nghiệp về công tác thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đảm bảo đúng quy định. Tính đến hết 31/12/2019, Bộ phận Quản lý thu tiền cấp quyền KTKS đã thu đạt 123,8 tỷ đồng, bằng 190% dự toán pháp lệnh và tăng 10,5% theo dự toán phấn đấu tỉnh giao. Trong đó, tiền cấp quyền KTKS là 99,4 tỷ đồng, tài nguyên nước 21,2 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng tiền chậm nộp. Năm 2020, ngành thuế được tỉnh giao thu ngân sách là 3.300 tỷ đồng; trong đó, riêng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 85 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn; tuy nhiên, với những kinh nghiệm trong công tác tham mưu cũng như trong triển khai nhiệm vụ thu tiền cấp quyền KTKS, tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong năm mới 2020. Nguồn: YBĐT YEÂN BAÙI: TIN TRONG TÆNH 18 19 sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thực hiện một số biện pháp, cụ thể như sau: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát công tác an toàn cho kho chứa VLNCN như: cửa ra vào, hàng rào bảo vệ, các ổ khóa, các phương tiện PCCC,…. và những vị trí xung yếu, vệ sinh trong kho, khu vực xung quanh kho, cách ly các vật dễ cháy gây nguy hiểm đến kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. Sử camera quan sát, khóa chuyên dụng chống cắt cho các cửa kho VLNCN theo quy định trong QCVN 02: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN; Bổ sung nắp lửng che cụm khóa để ngăn ngừa việc cưa, cắt, phá khóa. Củng cố hệ thống phòng cháy, chữa cháy cửa nhà kho, đảm bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Bố trí đầy đủ điện, phương tiện chiếu sáng kho và phân công bố trí bảo vệ canh gác 24/24 giờ, đặc biệt về ban đêm. Để thực hiện nghiêm các nội dung trên trong dịp Tết nguyên đán năm 2020 rất cần ý thức tự giác chấp hành pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, có như vậy mới đảm bảo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp an toàn và hiệu quả, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực trên địa bàn trong dịp Tết nguyên đán năm 2020 nói riêng và trong suốt quá trình hoạt động vật liệu nổ nói chung. Do địa bàn tỉnh rộng rất khó khăn trong việc kiểm soát và nắm bắt thông tin kịp thời. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân điều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm nếu phát hiện các hiện tượng vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thì thông báo ngay về cơ quan chức năng của chính quyền địa phương và Sở Công thương theo số điện thoại 02163.852.572; Công an tỉnh theo số +84.69.2509.869 để phối kết hợp giải quyết./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan