Bạn đang ở đây

Một số quy định mới trong công tác an toàn trong hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ

21/07/2020 08:31:29

Ngày 21 tháng 11 năm 2019 Bộ Công Thương đã phê duyệt Thông tư số 32/2019/TT-BCT, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 01:2019/BCT), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó có một số nội dung mới, nội dung điều chỉnh yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp có kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phải trang bị camera để quan sát 24/24h cửa ra vào các nhà kho, cụm kho, cổng kho và các vị trí xung yếu; tường rào kho cách tường kho không nhỏ hơn 2m ở sườn núi vững chắc (quy định cũ cách tường kho 40m); tường rào có thể làm bằng lưới B40 có khung thép bao quanh (quy định cũ làm bằng theo gai); bể chứa nước PCCC đối với kho có sức chứa đến 20 tấn thuốc nổ dung tích bể không nhỏ hơn 10 m3 (quy định cũ trên 50m3),…, và các quy định mới về an toàn trong bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Ảnh minh hoạ

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, giúp các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sở Công Thương đề nghị:

Các cơ quan có liên quan và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tập trung nghiên cứu, thực hiện các quy định về an toàn theo QCVN 01:2019/BCT.

Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp có kế hoạch cải tạo lại kho VLNCN đảm bảo các quy định tại QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan