Bạn đang ở đây

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại:

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái

Địa chỉ:  Số 1030, Đường Điện Biên , P. Đồng Tâm , TP Yên Bái – T. Yên Bái

     Điện thoại: 0912.010.575         

2. Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay vàng

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 0,5 chỉ vàng SJC 9999 trị giá 1.900.000 đồng;

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ do Công ty cung cấp.

5. Thời gian khuyến mại: Từ 14h00’ đến 16h59’ ngày 24/02/2019.

6. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn tỉnh Yên Bái

7. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng tham dự hội nghị khách hàng trong thời gian khuyến mại và đăng ký mua sản phẩm của Công ty có phí từ 1.000.000 đồng trở lên.

9. Mã số dự thưởng: Mỗi khách hàng tham gia mua bảo hiểm sẽ được gắn với 01 mã số dự thưởng. Mã dự thưởng có ký tự bắt đầu từ 100 đến 300.

10. Cơ cấu giải thưởng như sau:

TT

Nội dung

Số lượng

Giá trị giải thưởng (VNĐ)

Tổng tiền

1

01 giải đặc biệt

04

1.900.000

7.600.000

 

Tổng Cộng:

04

 

7.600.000

 

Tổng giá trị khuyến mại: 7.600.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn )

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

11. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:

a, Cách thức tham gia chương trình:

Trong thời gian khuyến mại khách hàng  tham dự hội nghị của công ty đăng ký mua hợp đồng bảo hiểm có phí 1.000.000 đồng trở lên sẽ được tham gia quay số trúng thưởng. Mỗi khách hàng mua hàng hợp lệ sẽ được gắn với 01 mã số dự thưởng. Mã số dự thưởng bắt đầu từ số 100 cho đến 300. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng thực tế để có mã số dự thưởng phù hợp.

b, Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

Bằng chứng xác định trúng thưởng là hợp đồng ký kết mua dịch vụ bảo hiểm với Bảo Việt Nhân Thọ. Có đầy đủ các thông tin của khách hàng gồm: tên, tuổi, số CMND, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

c, Quy định về cách thức xác định trúng thưởng

- Có 04 giải thưởng mỗi giải trị giá là 0,5 chỉ vàng SJC 9999. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ tổ chức quay số để xác định khách hàng trúng thưởng vào lúc 17h00 ngày 24/02/2019.

- Quy trình quay số: Đại diện Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ mời 02 khách hàng lên quay số để xác định khách hàng trúng thưởng theo cơ cấu giải thưởng đã công bố.

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, Công ty sẽ thông báo trúng thưởng cho khách hàng trúng thưởng hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thủ tục nhận thưởng.

- Khách hàng trúng thưởng của chương trình sẽ đến nhận thưởng tại tòa nhà Bảo Việt .Số 1032, Đường Điện Biên , P. Đồng Tâm , TP Yên Bái – T. Yên Bái.

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng trúng thưởng phải xuất trình giấy Chứng minh Nhân dân để nhận thưởng.

- Đối với khách hàng không có mặt tại buổi lễ quay thưởng, thời hạn cuối cùng Bảo Việt Nhân Thọ  có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn này khách hàng trúng thưởng không đến nhận giải thưởng sẽ mất quyền nhận thưởng, giải thưởng sẽ được xử lý như trường hợp không có người trúng thưởng.

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này khách hàng liên hệ với Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái , điện thoại: 02163855369 để được giải đáp.

12. Trách nhiệm thông báo

-  Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại và có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng.

12. Các quy định khác

- Khi nhận được giải thưởng, khách hàng trúng thưởng tự chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng, chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế phát sinh (thuế thu nhập cá nhân) theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

- Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời gian báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng và biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương Mại./.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan