Bạn đang ở đây

Hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Bình Thuận và Quảng Ngãi

10/09/2021 15:47:05

Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 1767/SCT-QLTM  ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ tôm thẻ chân trắng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và văn bản số 2063/SCT-QLTM ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm khoai môn, củ sắn của nông dân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận.

Nhằm hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của 02 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm  của 02 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận để trao đổi kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp hai địa phương.

Danh sách thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm của 02 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận được cập nhật trên Website của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan