Bạn đang ở đây

Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ. triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

09/11/2020 08:53:12

Ngày 06/11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có văn bản số 2767/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ. triển lãm và lĩnh vực uy tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021. (có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan