Bạn đang ở đây

Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

17/06/2020 09:05:37

Ngày 25/12/2018 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT Quy định về chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh Khí có hiệu lực từ ngày 18/02/2019. Trong đó Thông tư đã quy định các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh khí phải được huấn luyện, bao gồm:

Nhóm 1: Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở; Người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương; Cấp phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí;

Nhóm 2: Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc;

Nhóm 3: người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm được quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Các cơ sở tự huấn luyện hoặc thuê đơn vị khác huấn luyện thì người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó, sau đó phải được Sở Công Thương kiểm tra, sát hạch cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 03 trạm chiết nạp và gần 500 cửa hàng bán lẻ LPG phân bố trải rộng khắp địa bàn tỉnh nhưng hầu hết các cửa hàng bán lẻ chỉ có từ 01 đến 02 người không có người đủ trình độ để tự huấn luyện nếu thuê đơn vị có đủ chức năng huấn luyện thì chí phí sẽ rất cao. Ngoài ra, người vận chuyển sau khi huấn luyện phải được Sở Công Thương kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận về vận chuyển hàng công nghiệp theo quy định cho nên các cửa hàng sẽ rất khó khăn trong công tác huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan