Bạn đang ở đây

Thông tin chung

08/20/2021 - 15:50
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thay đổi thời...
08/20/2021 - 08:43
Căn cứ Quy chế số 03 -QC/TU ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc Quản lý thống nhất...
08/19/2021 - 10:20
Ngày 18/8/2021 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 11/CTTr-UBND, Chương trình...
08/16/2021 - 15:39
Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương...
08/09/2021 - 09:08
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 804/TMĐT-TTPT ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Cục Thương mại điện...
08/03/2021 - 15:33
Thực hiện Công văn số 518/XNK-TLK ngày 23/7/2021 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc...
08/03/2021 - 07:57
Toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và...
07/30/2021 - 08:19
Tối 6/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp...
07/22/2021 - 15:23
YênBái - Sáng 22/7, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức...
07/22/2021 - 15:20
Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người...
07/21/2021 - 09:51
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 988/SCT...
07/21/2021 - 09:49
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 4280/...