Bạn đang ở đây

Chỉ thị về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước

24/08/2021 13:26:30

Hoạt động xuất nhâọ khẩu trong những tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường trong và ngoài nước tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất và tiêu dùng trong nước như xăng dầu, sắt thép, than đá... 

Để góp phần ổn định giá cả thị trường qua đó hỗ trợ cho sản xuất tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các tập đoàn, Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan