You are here

Doanh nghiệp Đài Loan tìm nhà cung ứng Citric Acid Monohydrate

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Đài Loan tìm nhà cung ứng Citric Acid Monohydrate
Tìm đối tác
Thông tin liên hệ: 
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan. Tel: +886 -2- 25036840 Fax: +886 -2- 25
Nội dung: 
MISHAN BIOTECH (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam để mua Citric Acid Monohydrate để nhập khẩu về Đài Loan. Thông tin chi tiết như sau: - Tên sản phẩm : Citric Acid Monohydrate dưới dạng kết tinh màu trắng (白色晶體粉末) - Mã HS tham khảo (HS CODE): 2918140000 - CAS NO: 5949-29-1 - Mục đích sử dung: dùng cho thực phẩm, dệt may, sản xuất giấy. - Yêu cầu về nhà cung ứng: doanh nghiệp Việt Nam/ hàng hóa xuất xứ Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực cung ứng, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau: Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan. Tel: +886 -2- 25036840 Fax: +886 -2- 25036842 Email: tw@moit.gov.vn Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Nguồn: TTKC&XTTM