You are here

Công ty TNHH Thái Hà 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000156
Địa chỉ: 
tổ 7, phường Hồng Hà, TPYB, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3862972
Giám đốc: 
Hoàng Hà