Bạn đang ở đây

Văn Yên: Thu ngân sách đạt 41,2% dự toán tỉnh giao

Các sắc thuế đạt khá là thuế thu nhập cá nhân đạt 4,5 tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán giao; tiền thuê đất đạt 5,5 tỷ đồng, bằng 291%; lệ phí trước bạ đạt 5,6 tỷ đồng, bằng 56,3%; thu phí, lệ phí đạt 4,3 tỷ đồng, bằng 59,8%... 

 

Theo Chi cục Thuế huyện, nguyên nhân thu ngoài quốc doanh đạt thấp là do các đơn vị kinh doanh thủy điện đang trong thời gian đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng lâm sản như sản xuất kinh doanh gỗ ván bóc, tinh dầu quế gặp rất nhiều khó khăn, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ trong nước, sức cạnh tranh thấp nên ảnh hưởng đến số thu ngân sách trên địa bàn. 

 

Thực hiện dự án phát triển quỹ đất và thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã đấu giá 2 đợt là 8,3 tỷ đồng, không đạt kế hoạch giao. 

Tin liên quan