Bạn đang ở đây

Triển khai dăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

25/10/2021 14:14:44

Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về VSDT và kiểm dịch động thực vật Việt Nam – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn thông báo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý doanh nghiệp đăng ký sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hướng dẫn triển khai đăng ký doanh nghiệp nước ngoài.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái thông báo đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc, gửi hồ sơ đăng ký về cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trước ngày 26/10/2021 theo yêu cầu của Văn phòng SPS Việt Nam tại Văn bản số 211/SPS-BNNVN . Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp năng lượng – Sở Công Thương – ĐT: 02163.853.024.

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp để biết triển khai thực hiện.

(kèm theo phụ lục văn bản của Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về VSDT và kiểm dịch động thực vật Việt Nam -SPS)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan