Bạn đang ở đây

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành lệnh số 248 và 249 về lĩnh vực quản lý an toàn xuất nhập khẩu

16/08/2021 09:04:13

Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 145/SPS-BNNVN ngày 12 tháng 8 năm 2021 của văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành lệnh số 248 và 249 về lĩnh vực quản lý an toàn xuất nhập khẩu. Có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

 

Tin liên quan