Bạn đang ở đây

Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

YênBái - Ngày 22/5, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/TU về việc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về công tác nội chính và PCTN. (Ảnh minh họa)

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về công tác nội chính và PCTN. (Ảnh minh họa)

 

Kế hoạch nhằm thực hiện Kế hoạch số 01-KB/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay.

 

Theo đó, mục đích nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay. Việc tổng kết cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kế thừa những kết quả tổng kết trước đây về công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Nội dung tổng kết gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/01/2013 đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân;  phân tích, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề mang tính lý luận và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Để làm tốt kế hoạch này, Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương và phụ lục gửi kèm Kế hoạch này. Nội dung báo cáo phải được tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận để hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

 

Đồng thời, Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng bảo đảm đúng thời hạn, yêu cầu, mục đích đề ra; phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ hướng dẫn của Trung ương để tham mưu, ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, xong trước 10/8/2020.

 

Thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020.

 

Báo cáo tổng kết của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh gửi về Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng Báo cáo, gửi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 25/7/2020.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan