Bạn đang ở đây

Thêm 3 doanh nghiệp vào Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái

Hiện nay, thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch di dời Cụm công nghiệp Đầm Hồng ra khỏi trung tâm thành phố; điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết và xây dựng phương án thu hồi, san tạo mở rộng mặt bằng Cụm công nghiệp Âu Lâu. 

Nguồn: YBĐT

Tin liên quan