Bạn đang ở đây

Thành phố Yên Bái: Hướng tới sự hài lòng của người dân

Công chức tư pháp xã Văn Tiến hướng dẫn người dân đăng ký  thủ tục tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

Công chức tư pháp xã Văn Tiến hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

 

Cũng như các xã, phường khác của thành phố Yên Bái, phường Nguyễn Thái Học chính thức đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công (BPPVHCC) vào phục vụ nhân dân từ ngày 1/4/2019. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, BPPVHCC của phường đã đi vào hoạt động ổn định và tiếp nhận, giải quyết 4.901 hồ sơ, chiếm hơn 30% số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở 17 xã, phường của thành phố; 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết xong trước thời hạn quy định. 

 

Đơn cử, trong tháng 10/2019, ông Vũ Văn Tuấn ở tổ dân phố 12 có nhu cầu xác minh, phân định ranh giới nhà đất trên thực địa với các hộ liền kề. Nguyện vọng của ông Tuấn đã được công chức địa chính phường phối hợp với cán bộ của thành phố giải quyết xong ngay trong ngày. 

 

Ông Tuấn phấn khởi chia sẻ: "Tôi đã từng sinh sống ở nhiều địa bàn dân cư và việc xác định ranh giới nhà đất này nhiều chỗ tiến hành rất lâu, có khi còn nảy sinh phức tạp. Có những nơi tôi phải đi lại nhiều lần, với nhiều thủ tục, nhưng nay với sự nhiệt tình của cán bộ ở BPPVHCC phường Nguyễn Thái Học đã giải quyết cho tôi nhanh gọn, không rườm rà. Tôi rất hài lòng!”.

 

Để công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường một cách đồng bộ. 

 

Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng các kế hoạch, văn bản, trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của UBND tỉnh và chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011- 2020; tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với nội dung trọng điểm. 

 

Đồng thời, UBND thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát TTHC trọng tâm nhằm cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm một cửa điện tử để phục vụ cho việc tra cứu thông tin và quản lý điều hành của UBND thành phố. 

 

Theo đó, sau 6 tháng đi vào hoạt động, BPPVHCC thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận tổng số 26.847 hồ sơ; trong đó: đã giải quyết 25.842 hồ sơ, đang giải quyết 458 hồ sơ, đang tạm dừng 315 hồ sơ và trả lại 232 hồ sơ. 

 

Riêng BPPVHCC thành phố đã tiếp nhận 12.005 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 11.115 hồ sơ, đang giải quyết 360 hồ sơ, đang tạm dừng 314 hồ sơ và trả lại 216 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tới 99,99%; tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng của tổ chức, cá nhân là 100%. Những hồ sơ đã được BPPVHCC thành phố tiếp nhận và giải quyết có tới 54,4% thuộc lĩnh vực đất đai.

 

BPPVHCC các xã, phường đã tiếp nhận 14.842 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 14.727 hồ sơ, đang giải quyết 98 hồ sơ, đang tạm dừng 1 hồ sơ và trả lại 16 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%; các TTHC đều được giải quyết trước và đúng hạn, không có thủ tục quá hạn; tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt 99,98%. 

 

Ông Nguyễn Trương Lương - Giám đốc khu vực Yên Bái - Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết: "BPPVHCC các cấp đi vào hoạt động giúp doanh nghiệp như chúng tôi dễ dàng hơn trong tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước và khắc phục được những tồn tại của một bộ phận công chức trước đây, đặc biệt là khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp phải chờ đợi như trước. Trung tâm PVHCC thành phố đã đáp ứng được phương châm của Chính phủ là xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính”. 

 

Hiện, thành phố đã hoàn thành rà soát mức độ 3, mức độ 4, cụ thể: tổng số cấp huyện có 61 thủ tục cấp huyện; đối với cấp xã có 2 thủ tục. Từ 15/10/2019 thực hiện thí điểm đối với thủ tục cấp phép kinh doanh. 

 

Hình thức thực hiện là bố trí 1 máy tính riêng khi cá nhân, tổ chức đến thực hiện sẽ hướng dẫn trực tiếp trên máy tính của Bộ phận; xây dựng văn bản hướng dẫn để các xã, phường triển khai đến các các tổ dân phố... 

 

Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục liên thông trong lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn, thời gian quy định đối với các bước của từng đơn vị giải quyết còn chồng lấn dẫn đến bước cuối cùng phải đẩy thời gian cho kịp quy định, gây áp lực cho cán bộ phải thực hiện quy trình ở bước cuối cùng.

 

Thời gian tới, thành phố Yên Bái phấn đấu 100% TTHC thực hiện hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn; 100% cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục đánh giá hài lòng và rất hài lòng đối với cán bộ, công chức tại Bộ phận. Theo đó, sẽ thường xuyên rà soát đơn giản hóa các TTHC; cập nhật điều chỉnh, bổ sung TTHC theo quyết định của tỉnh; công khai quy trình, thủ tục để các tổ chức và người dân thuận lợi trong giao dịch…

Nguồn: báo Yên Bái

Tin liên quan