Bạn đang ở đây

Ngành Công Thương Yên Bái: Sơ kết công tác tháng 10, 10 tháng năm 2019- Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

 

\DU LIEU\NGOC LAN\ANH TU LIEU\cong ty Su.jpg

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2019 tăng 14,81% so với tháng 9 năm 2019 và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 20,86%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,04%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 6,93%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,85%.

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp:

Khuyến công quốc gia: Được Bộ Công Thương phê duyệt 01 đề án với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Đã hoàn thành và nghiệm thu 02/03 cơ sở thuộc đề án với kinh phí là 600 triệu đồng. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng đề án dự phòng năm 2019; Khuyến công địa phương: Được UBND tỉnh phê duyệt 20 đề án và hoạt động khuyến công khác với tổng kinh phí là 3.000 triệu đồng. Nghiệm thu 20/20 đề án, tổng kinh phí 2.595 triệu đồng; Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Thực hiện 14 công trình, giá trị 785,8 triệu đồng. Hoàn thành 13 công trình, giá trị 745 triệu đồng; Tiết kiệm năng lượng: Được UBND tỉnh phê duyệt 500 triệu đồng: Đã triển khai một số nội dung như hướng dẫn các hộ gia đình triển khai thực hiện mô hình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình” với tổng kinh phí là 110 triệu đồng; Tổ chức 03 lớp tập huấn các văn bản dưới luật và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm với tổng kinh phí là 80 triệu đồng; Hỗ trợ kiểm toán năng lượng 01 doanh nghiệp với kinh phí là 50 triệu đồng.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, địa điểm thực hiện dự án tại Xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Đến nay công trình đã được nghiệm thu và bàn giao 02 gói thầu xây lắp cho Công ty điện lực Yên Bái. Đã hoàn thành giải ngân 6,878 tỷ đồng, bằng 68,78% kế hoạch năm 2019.

Hoạt động kinh doanh thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 10/2019 ước đạt 1.524,02 tỷ đồng, giảm 1,3% với tháng trước, lũy kế ước đạt 14.838,5 tỷ đồng, bằng  78,09% kế hoạch năm, tăng 12,35% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 624,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,2%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 14.213,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,8%. 

Giá trị xuất khẩu tháng 10 ước đạt 14,04 triệu USD, tăng 4,15% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 138,72 triệu USD, bằng 81,6% kế hoạch, tăng 29,49% so với cùng kỳ.

Công tác xúc tiến thương mại: Đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh 3,178 tỷ đồng. Đã triển khai một số nội dung công việc như: Phát hành 10/12 bản tin Công Thương, tổ chức được 13/15 hội chợ, tham gia một số hội chợ trong nước tại Điện Biên, Phú Thọ...; Tổ chức thành công Đoàn cán bộ của tỉnh đi công tác tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn khảo sát thị trường và XTTM tại Đài Loan; Đoàn khảo sát thị trường và XTTM tại Đài Loan, Đoàn cán bộ và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đi khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại Mông Tự, Côn Minh, Ngọc Khuê và Nam Ninh Trung Quốc. Làm việc với các doanh nghiệp thúc đẩy triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm có thế mạnh của  tỉnh trong đó ưu tiên các sản phẩm nông lâm sản chế biến.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 11 năm 2019:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 1.200 tỷ đồng;

Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.700 tỷ đồng;

Xuất khẩu phấn đấu đạt 16 triệu USD trở lên;    

Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, Xúc tiến thương mại;

Triển khai Dự án điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020.

 Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 11 năm 2019, cần có quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng và thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình hình sản xuất kinh doanh, tranh thủ tình hình thị trường thuận lợi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn lao động; phòng chống cháy nổ. Kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn đinh thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi...

Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan