Bạn đang ở đây

Mời tham dự “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ”

31/08/2021 15:17:36

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 880/TMĐT-TTPT ngày 25/8/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc mời tham dự “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ”.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan thông tin tới các doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ, hiện đang theo dõi, quản lý đăng ký tham gia “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ” theo chương trình, như sau:

- Thời gian: Khai giảng 9 giờ 30 phút ngày 14/9/2021 (Thời gian đào tạo từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021)

- Phương thức đào tạo: Trực tuyến

- Link đăng ký miễn phí: https://bit.ly/3kcXNQY

- Link tham gia khóa đào tạo sẽ được gửi qua email cho người đăng ký trước ngày 14/9/2021.

         Đây là khóa học rất bổ ích nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

(Có Văn bản số 880/TMĐT-TTPT ngày 25/8/2021 của Cục Thương mại

điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương và Chương trình đào tạo kèm theo)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan