Bạn đang ở đây

Lễ ký hợp tác thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT Voso.vn

09/11/2021 15:47:21

Thực hiện Công văn số 2456/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Ngày 09/11/2021, Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái tổ chức Lễ ký biên bản hợp tác thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT Voso.com.

Tại Lễ ký biên bản hợp tác, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp danh sách 94 doanh nghiệp, hợp tác xã với 155 sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái để hỗ trợ kết nối đưa sản phẩm trên sàn TMĐT Voso.com. Việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn TMĐT Voso.com sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Yên Bái tới người tiêu dùng trong cả nước, tiến tới xuất khẩu. Hy vọng trong thời gian tới sẽ là điểm tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Yên Bái góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan