Bạn đang ở đây

Khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản sau Covid-19

15/10/2021 13:56:51

Trong thời gian qua kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch covid 19. Để giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội trên thị trường xuất khẩu, khắc phục những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 và góp phần hồi phục kinh tế Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung có liên quan đến sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu trên địa bàn đặc biệt ưu tiên đến nhóm hàng nông, lâm sản và thủy sản, hỗ trợ triển khai có hiệu quả kế hoạch xúc tiến xuất khẩu sau covid-19 của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Công Thương đã tổ chức rà soát, phân tích đánh giá dung lượng thị trường tiềm năng đối với 9 nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trên 14 khu vực/thị trường trọng điểm. Trong đó quan tâm đặc biệt đến các khu vực thị trường là đối tác của Việt Nam trong các FTA, Sở Công Thương Yên Bái thông báo đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết để triển khai thực hiện. có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan