Bạn đang ở đây

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên

01/06/2021 15:51:05

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên có văn bản số 798/SCT-QLTM về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên. 

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái gửi thông tin các sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên đến các doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, nhà phân phối, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của địa phượng để tìm hiểu thông tin, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên ( có danh sách sản phẩm đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM 

Tin liên quan