Bạn đang ở đây

Đặc sản Yên Bái lập Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam(2020-2021)

07/06/2021 14:19:38

Ngày 01/02/2021 Tổ chức kỷ lục Việt Nam - Hội kỷ lục gia Việt Nam có quyết định số 100/KL-VN-TOP/2021 về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021) và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021) trong hành trình tìm kiếm quảng bác các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam.

Trong đó, tỉnh Yên bái có 02 sản phẩm được lọt vào top là: Xôi nếp Tú Lệ Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021) và Chè Shan Tuyết Suối Giàng được lọt vào Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021).

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan