Bạn đang ở đây

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Yên Bái phát huy vai trò tham mưu chính sách

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Mù Cang Chải.

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Mù Cang Chải.

 

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh hiện có 7 thành viên, trong đó, có một thành viên là đại biểu chuyên trách. 

 

Từ đầu năm đến nay, Ban đã làm tốt công tác nắm bắt thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; cập nhật các chủ trương, chính sách Trung ương mới ban hành để tham mưu đề xuất các nội dung trình kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ địa bàn các huyện: Lục Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải. 

 

Cùng đó, Ban đã tiến hành thẩm tra 4 báo cáo và 12 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp 12, 13, 14 - HĐND tỉnh, trong đó, có 1 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Ngoài ra, Ban tích cực tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn trong chỉnh sửa, hoàn thiện nghị quyết thông qua tại kỳ họp đảm bảo đúng quy định. 

 

Trong 9 tháng năm 2019, Ban đã thực hiện xong chuyên đề giám sát về thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ ban hành từ năm 2016 đến năm 2018. 

 

Qua giám sát, Ban đã kiến nghị một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường quản lý đất đai, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nghị quyết HĐND tỉnh; thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh tại các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình; kiểm tra việc cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành từ Kỳ họp thứ 10 đến nay tại huyện Yên Bình; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến hết tháng 9/2019. 

 

Cùng đó, Ban tham gia giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2018 tại các huyện: Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trường Cao đẳng nghề; tham gia giám sát việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Chấn; cùng Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, việc thực hiện các chính sách: hỗ trợ tiêm phòng gia súc trên địa bàn các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải; hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn; tình hình đầu tư xây dựng; công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

 

Qua kiểm tra, nhiều kiến nghị đã được gửi đến UBND tỉnh để giải quyết những hạn chế, khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách trong thời gian qua và các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. 

 

Ông Nguyễn Quốc Luận - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, hoạt động của Ban trong thời gian qua tiếp tục đổi mới theo hướng dành nhiều thời gian cho khảo sát thực tế, gặp gỡ trao đổi với các đối tượng thụ hưởng chính sách, chịu tác động trực tiếp của chính sách. 

 

Các thành viên của Ban cũng thường xuyên nghiên cứu, cập nhật nhiều văn bản, chính sách mới để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp HĐND tỉnh; đặc biệt là những chính sách riêng của tỉnh nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn của địa phương, đòi hỏi hoạt động thẩm tra phải có tính thực tiễn, phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thống nhất với hệ thống pháp luật của Nhà nước để nghị quyết đi vào cuộc sống, có tính khả thi và phát huy hiệu quả cao.

 

Trong 2 tháng còn lại của năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết; hoàn thiện các nghị quyết trình kỳ họp cuối năm của HĐND theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND hoàn thiện các nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh; tiếp tục giám sát qua báo cáo của UBND tỉnh và các sở ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách; giám sát việc ban hành các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND cấp huyện về lĩnh vực kinh tế - ngân sách năm 2019; tiếp tục khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế ngân sách, thu chi ngân sách tại một số địa phương đơn vị và một số nội dung trình kỳ họp cuối năm. Cùng đó, Ban đã chủ động phối hợp với các ngành của UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện nghị quyết để các nghị quyết được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan