Bạn đang ở đây

Tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ)

Tên cơ hội: 
Tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ)
Nội dung: 
Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ) từ gỗ, tre hoặc các nguyên liệu tương tự. Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn Tel: +43 699 120 88 444 Nguồn: Vietnamexport.com