Bạn đang ở đây

KHUYẾN CÔNG VÀ XTTM

06/10/2021 - 10:43
Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Sở Công Thương nhận được Văn bản số 534/TMĐT-TTPT ngày 07 tháng 6 năm...
06/09/2021 - 08:30
Huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến xúc tiến thương mại - là giải pháp được Quảng...
06/07/2021 - 14:19
Ngày 01/02/2021 Tổ chức kỷ lục Việt Nam - Hội kỷ lục gia Việt Nam có quyết định số 100/KL-VN-TOP/...
06/02/2021 - 14:14
Ngày 2/6, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và...
06/02/2021 - 14:11
Ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, các doanh nghiệp dệt may đã luôn đặt báo động đỏ...
06/01/2021 - 15:51
Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh, Sở Công...
06/01/2021 - 15:40
Ngày 01/6/2021 Sở Công Thương tỉnh Hải Dương có văn bản số 830/SCT-QLTM về việc Phối hợp, đẩy mạnh...
05/27/2021 - 09:15
Nguồn kinh phí hỗ trợ cho triển khai các đề án của khuyến công Hải Phòng tuy không lớn nhưng đã tạo...
05/26/2021 - 14:17
Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Sở Công Thương nhận được văn bản số 1576/UBND-NV về việc mời tham dự Hội...
05/20/2021 - 07:50
Liên đoàn phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (...
05/19/2021 - 10:54
Trong nhiều năm qua, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ...
05/12/2021 - 13:54
Mời gửi hàng mẫu, hàng trưng bày tại Ả-rập Xê-út Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội...