Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Việt kiều cần nhập tỏi đông lạnh

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Việt kiều cần nhập tỏi đông lạnh
Thông tin liên hệ: 
Mr. Andrew Tran Andrew Tran Asia Trade group Tel: (+1)-832 664 1941 email: asiatradegroup@gmail.com
Nội dung: 
Một DN Việt kiều cần nhập tỏi khô đông lạnh (whole freeze dried garlic) Doanh nghiệp Việt kiều cần nhập tỏi đông lạnh Doanh nghiệp nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp Mr. Andrew Tran Andrew Tran Asia Trade group Tel: (+1)-832 664 1941 email: asiatradegroup@gmail.com