Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Algeria cần mua hạt điều và máy tách vỏ hạt điều

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Algeria cần mua hạt điều và máy tách vỏ hạt điều
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Thương vụ VN tại Algeria Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie Mobile: + 213559502658 Email: Dz@moit.gov.vn
Nội dung: 
Doanh nghiệp Algeria cần mua hạt điều và máy tách vỏ hạt điều Doanh nghiệp Algeria cần mua hạt điều và máy tách vỏ hạt điều. Doanh nghiệp Algeria cần mua hạt điều và máy tách vỏ hạt điều (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết: Thương vụ VN tại Algeria Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie Mobile: + 213559502658 Email: Dz@moit.gov.vn