Bạn đang ở đây

Yên Bái: Qua một năm thành lập Trung tâm XTTM, triển khai Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011- 2014, thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về ngành Công Thương.

Thực hiện mục tiêu phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1073/QĐ- TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29/6/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2015 tại Quyết định 929/QĐ- UBND. Kế hoạch phát triển TMĐT đã khẳng định: Cung cấp những kiến thức cơ bản về TMĐT và công tác quản lý nhà nước về TMĐT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về phát triển và ứng dụng TMĐT vào sản xuất kinh doanh (SXKD); Hỗ trợ tư vấn giúp cho doanh nghiệp triển khai và lựa chọn cách thức tham gia TMĐT phù hợp để hội nhập và phát triển sản xuất kinh doanh; Tổ chức đào tạo nhân lực ứng dụng TMĐT trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT trên địa bàn v.v…

Sau khi Thành lập trung tâm XTTM, tháng 9 năm 2013 Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái được xây dựng và đưa vào vận hành tại địa chỉ (sctyenbai.com). hiện nay Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái đã có 170 lượt doanh nghiệp và 750 lượt sản phẩm tham gia thành viên trên và chào mua, chào bản sản phẩm trên Sàn; trong đó có hơn 70% doanh nghiệp tỉnh Yên Bái ký tham gia thành viên trên Sàn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục đăng ký tham gia thành viên. Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Yên Bái được xây dựng với các chuyên mục chính: Doanh nghiệp (thành viên); Chào bán sản phẩm hàng hóa; Chào mua sản phẩm hàng hóa; Sản phẩm tiêu biểu; Kiến thức tiêu dùng; Chuyên mục các Tin tức…

Sau 4 năm triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2014, đã đạt được một số kết quả: Biên soạn 04 cuốn tài liệu TMĐT và 01 cuốn Sổ tay TMĐT; Tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về TMĐT; Hỗ trợ 20 doanh nghiệp xây dựng Website TMĐT, 10 doanh nghiệp tham gia cổng thương mại điện tử quốc gia ECVN, 10 doanh nghiệp tham gia Cổng thông tin thị trường xuất khẩu Việt Nam; 25 doanh nghiệp xây dựng hạ tầng TMĐT để ứng dụng vào SXKD và xuất khẩu; Tư vấn, hỗ trợ 17 doanh nghiệp tham gia khai báo Hải quan điện tử.... Qua đó từng bước nâng cao được nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ quản lý nhà nước về TMĐT; Giúp các doanh nghiệp nhận thức được hiệu quả việc ứng dụng TMĐT vào SXKD, thúc đẩy các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đầu tư ứng dụng TMĐT ngày một tăng, góp phần đưa hoạt động TMĐT của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Công tác cung cấp thông tin về ngành Công Thương Yên Bái qua 01 năm được thực hiện khá tốt, cụ thể: Phát hành 12 số bản tin Công thương hàng tháng trong đó có 02 số đặc biệt. Cung cấp thông tin trên các báo Trung ương và địa phương được trên 100 tin, bài. Duy trì Quản trị 02 Website Sở Công Thương đã cập nhật  được trên 812 tin bài. Số lượt truy cập trên sctyenbai.gov.vn lũy kế đến thời điểm hiện nay là: 9.950.000 lượt truy cập. Số người online thường xuyên từ 15 – 40 người truy cập; Xây dựng ấn phẩm, tài liệu với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thâm nhập thị trường trong nước và nước ngoài. Qua 01 năm đã biên tập và in ấn phát hành 200 đĩa VCD về sản phẩm quế, tinh bột sắn; Biên tập, dịch tiếng Anh, phát hành 400 cuốn Cẩm nang song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về ngành Chè, Quế tỉnh Yên Bái; Thực hiện chuyên mục Công thương trên chương trình truyền hình của Bộ Công thương và truyền hình Yên Bái  qua 01 năm đã phát sóng được được 5 chuyên mục truyền hình công thương, trong đó có 02 chuyên mục Truyền hình Trung ương và 03 chuyên mục truyền hình địa phương.

Từ sự hỗ trợ trong công tác XTTM, thông tin, thương mại điện tử cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website, đăng tải thông tin trên sàn giao dịch TMĐT, trên Website Sở Công Thương, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ triển lãm… một số doanh nghiệp đã tăng được doanh thu từ bán sản phẩm như: Công ty TNHH Cơ khí Hồng Hà: Thông qua việc quảng bá trên Website và trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái đã ký được hợp đồng bán máy móc sản xuất Miến, sản xuất chè, cụ thể năm 2013: Tổng doanh đạt: 10,235 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt: 37 triệu đồng, dự kiến năm 2014 doanh thu đạt trên 12 tỷ đồng, nộp ngân sáctreentreen 40 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Đăng khoa: Thông qua việc quảng bá trên Website và trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái đã ký được nhiều hợp đồng bán sản phẩm gỗ ép, gỗ ván thanh . Cụ thể năm 2013: tổng doanh đạt: 10 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 150 triệu đồng, dự ước đến hết năm 2014, doanh thu đạt 12 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 200 triệu đồng; Công ty CP Yên Thành: Thông qua việc quảng bá trên Website và trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái đã ký được nhiều hợp đồng bán sản phẩm gỗ ép, gỗ ván thanh, măng sấy khô. Cụ thể năm 2013: tổng doanh đạt: 30 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt: 1,1 tỷ đồng, dự ước đến hết năm 2014, doanh thu đạt 35 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 1,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sản xuất- Xuất nhập khẩu Phú Cường: thông qua việc quảng bá trên Website và trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái đã ký được nhiều hợp đồng bán sản phẩm từ quế. Cụ thể năm 2013: Tổng doanh đạt: 14,5 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 100 triệu đồng, dự ước đến hết năm 2014, doanh thu đạt 17 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Mông Sơn: Thông qua việc quảng bá trên Website và trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái đã ký được nhiều hợp đồng bán các sản phẩm bột đá. Cụ thể năm 2013: tổng doanh đạt: 200 tỷ đồng, nộp ngân sách 15 tỷ đồng, dự ước đến hết năm 2014, doanh thu đạt 200 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng.

Trong thời gian tới Trung tâm XTTM - Sở Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp các ngành. Đặc biệt là sự chung tay góp sức cộng tác tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân để Công tác XTTM và Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái hoạt động có hiệu quả, thiết thực, góp phần vào sự phát triển KTXH tỉnh Yên Bái nói riêng và đáp ứng yêu cầu chung của sự phát triển./.

Nguồn: Phòng TT & TMĐT