Bạn đang ở đây

Một doanh nghiệp Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu máy để làm miến

Tên cơ hội: 
Một doanh nghiệp Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu máy để làm miến
Chào mua
Tìm đối tác
Thông tin liên hệ: 
Pham Ngoc Canh Conseiller Commercial de l'Ambassade du Viet nam au Ma roc Tel : 212 05 22 47 37 23 ; GMS : 212 0676594914 Fax : 212 05 22 27 07 24
Nội dung: 
Một DN Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu máy để làm miến ( có hình ảnh chụp gửi trong File dính kèm ) DN Việt Nam nào có khả năng cung cấp mặt hàng trên thì liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ma roc