Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Iran tìm mua trà xanh Việt Nam

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Iran tìm mua trà xanh Việt Nam
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ chào bán với đối tác theo phương thức liên hệ dưới đây:PISHAGAM BUSINESS CONSULTATIONMr. M. GhorbaniTel: +98.935.102.3839
Nội dung: 
Tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Đài Bắc (Kaohsiung Food Show) vừa qua khách hàng M. Ghorbani tìm đến gian hàng quốc gia Việt Nam và đề nghị được giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu chè xanh của Việt Nam để nhập hàng về Iran.