Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Đài Loan cần mua "chè nguyên liệu, bánh kẹo" từ Việt Nam

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Đài Loan cần mua "chè nguyên liệu, bánh kẹo" từ Việt Nam
Chào bán
Thông tin liên hệ: 
DOU HUI TONG CO., LTD Add: No.46, Shen Lu Str., Taipei, Taiwan R.O.C Tel: 886 2 2311 6809 - Fax: 886 2 2558 0029 Mobile: 886 975 675 010 Contac Person: Mr. Xie Jin Lin Các Doanh ngiệp, Công ty Việt Nam có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ trực ti
Nội dung: 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan