Bạn đang ở đây

Công ty tại Pakistan muốn mua bột sắn, đóng gói 30/50 kg trong túi PP. Yêu cầu chào giá C&F Karachi Pakistan

Tên cơ hội: 
Công ty tại Pakistan muốn mua bột sắn, đóng gói 30/50 kg trong túi PP. Yêu cầu chào giá C&F Karachi Pakistan
Thông tin liên hệ: 
<p> ontact: Mr Aamir Bangee Company: AMB CHEMIE Address: 9 / 5 Qazi Court, Boultan Market, Market Road, Karachi, Sind, Pakistan Tel: 0092-21-32441131 Fax: 0092-21-32475505</p>
Website: 
www.bangee.com.pk
Nội dung: 
<p> Muốn mua bột sắn, đóng gói 30/50 kg trong túi PP. Yêu cầu chào giá C&amp;F Karachi Pakistan</p>