Bạn đang ở đây

Công ty Li Băng cần mua dài hạn, số lượng lớn đồ gỗ gia dụng từ Việt Nam

Tên cơ hội: 
Công ty Li Băng cần mua dài hạn, số lượng lớn đồ gỗ gia dụng từ Việt Nam
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Đề nghị các công ty Việt Nam có quan tâm liên hệ trực tiếp: Citifuniture PO Box 50 -311 Beirut, Lebanon
Website: 
www.citifuniture.net
Nội dung: 
Công ty Li Băng chuyên sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh đồ gỗ quy mô lớn và hiện đại cần mua dài hạn, số lượng lớn đồ gỗ gia dụng từ Việt Nam (giường, bàn, ghế, đồ dùng gia đình, sân vườn…).