Bạn đang ở đây

Cần mua chè đen, chè xanh xuất khẩu

Tên cơ hội: 
Cần mua chè đen, chè xanh xuất khẩu
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Công ty Đầu tư Du lịch và Thương mại Viet Asia Thanh Xuân - Hà Nội Điện Thoại: 0989 254593. 04-66748698
Nội dung: 
Quý công ty có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn!