Bạn đang ở đây

Bán bã mía, bã sắn dùng làm thực phẩm chăn nuôi

Tên cơ hội: 
Bán bã mía, bã sắn dùng làm thực phẩm chăn nuôi
Chào bán
Thông tin liên hệ: 
<p> A Thu: 0908 879 968</p>
Nội dung: 
<p> Hien nay chung toi co nguon nguyen lieu ba mi, ba san dung lam thuc an chan nuoi.. Chung toi can tim doi tac co nhu cau mua voi so luong lon Vui long lien he</p>