Bạn đang ở đây

Thông tư số 30/2014/TT-BTC

Ngày 7 tháng 3 năm 2014, bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu

Tiếng Việt